milosierd16

Śwęto Miłosierdzia Bożego

Tegoroczne obchody Święta Miłosierdzia Bożego upłynęły pod tematyką Światowych Dni Młodzieży które w lipcu odbędą się w Krakowie.

Jak co roku zgromadziły tłumy wiernych z całego świata, chcących pomodlić się przed obrazem Miłosierdzia Bożego i wziąć udział we mszy świętej celebrowanej przez Kardynała Stanisława Dziwisza.